در اصفهان بیش تر از ۶ هزار اثر تاریخی موجود هست و برای همین است که نصف عالم اسم گرفته . کمتر کسی است که به اصفهان مهاجرت نماید و از بودن در شهر و گشت و گذار در خیابان‌هایش و رفتن به جاهای دیدنی‌اش خسته شود . اصفهان , جز نقش عالم , بازار , زاینده‌رود , پل‌ها و مسجدهایش و خیابان‌های دل‌انگیزی مانند چهارباغ , جاهای دیگری نیز برای رفتن و دیدن دارااست . درین پست چندین سفارش برای رفتن به مرکزها تفریحی اصفهان برایتان داریم . اصفهان شهر دنیوی هاست و صراحت دارد که دنیوی ها جزء مرکزها تفریحی محسوب نمیشوند البته کلی انسان را راز سلیقه می آورند . مادی‌ها نهرهایی میباشند که از زاینده رود جریان پیدا می نمایند و مزارع و گلشن های اطراف از آبشان سیراب می گردند . گام زدن در کنار مادی‌ها قادر است حالا انسان را کلی عالی نماید و خودش نوعی تفریح است . در حوالی مادی‌ها درختان تنومندی نیز موجود است که بر کل خیابان سایه انداخته‌اند و گهگاه باد‌ملایم خنکی هم می‌وزد . جایی دنج و آهسته , برای پیاده روی . اصفهان مادی‌های متعددی دارااست , ولی اصلی ترین آن دنیوی نیاصرم , در خیابان چهارباغ عباسی جای دارد که از کنار پل مارنان سرچشمه گرفته و از کنار محله لبنان می‌گذرد . دنیوی سلطان از اواسط کاخ ها می گذرد و دنیوی فرشادی از خیابان استانداری روش هشت پردیس را در پیش می‌گیرد . محله جلفا پس از جاهای جالب اصفهان مانند عرصه نقش دنیا که میتوان سوار بر درشکه ها به دور عرصه را چرخید یا این که زاینده رود که میتوان روی پل‌هایش گام زد و شب ها در تحت پل خواجویش به آواز دلنشین اصفهانی‌ها گوش بخشید , خواستنی ترین جای اصفهان است . جلفا , خیابان سنگفرشی است که گام زدن در آن هم اکنون بشر را می تواند از این رو به آن رو نماید .