در عمده مواقع , بعداز اینکه توانستید روادیدِ متبوع را کسب فرمائید , بایستی تصویر و اثر انگشست خویش را هم ارائه دهید . به چه افرادی بایستی اثر انگشت و عکس را ارائه دهید و فرایند قبول درخواست کننده تازه به چه شکل است /
نکته : در حالتی‌که شما نامزدی ندارید که مربوط یه ورود سرعت بالا است , یا قبلی از 1 ژولای صادر شده باشد , بایستی از روش طومار نگاری کار خویش را انجام دهید . نمی توانید از این دسته نامزدی برای ورود سرعت بالا به کارگیری فرمایید .
در صورتیکه ایالت یا این که استان از روش جور ورود پر سرعت , شما‌را نامزد ( کاندید ) نماید , این مسئله در گواهینامه کاندید شما ثبت خواهد شد . می‌توانید این مسئله را از روش ایالت یا این که استان تایید نمایید . ( سفر به کانادا روش استانی )
با ایالت یا این که استان رابطه برقرار می‌کنید و برای نامزدی از روش ورود سرعت بالا التماس می دهید .
از روش اکانت کاربری تان نامزدی را اخذ میکنید , که اما به صورت الکترونیکی پذیرش می شود .
یا یک پروفایل از ورود پرسرعت تان تنظیم میکنید و در آن به شهر و استان هایی که عشق و علاقه مند میباشید اشاره می‌کنید .
در صورتی استان یا این که ایالت یک پیام بر طبق خواهش شما به اکانت کاربری تان ارسال کردند , بایستی حضوری به ملاقات شان بروید .
در جور ورود پر سرعت التماس می دهید .
در حالتی‌که که نامزد شده باشید , از روش اکانت کاربری تان به شما اطلاع خواهد بخشید , و شما به صورت الکترونیکی آن را پذیرش می‌کنید .
در هر دو وضعیت , در طی انجام این فرآیند , بایستی یک پروفایل مرتبط با ورود پرسرعت تولید فرمایید , و بایستی این کار را از اولی سطح مبادرت عملی فرمایید .