درصد بالای بیکاری برای اروپا تا چه حد خطرناک است و چه طور می بایست با آن نزاع کرد؟ به حیث میرسد اروپا چشم به راه پائیزی داغ و زمستانی آکنده‌از نارضایتی است . اتحادیه های کارگری فرانسه و لهستان در حرکتی شبیه همچون یونان , روز دهم سپتامبر دست به اعتراض برعلیه برنامه های ریاضتی دولت هایشان زدند .

کشورهای حیطه یورو , با نرخ بیکاری فراتر از دوازده درصد روبروهستند که در تنی چند از این کشورها بیش تر از پنجاه درصد بیکاران را جوان ها تشکیل می دهند . این علامت نزدیک شدن به یک انفجار اجتماعی برای دولت هایی است که در عین هم اکنون پایین فشار ضوابط میزان دارایی ناحیه یورو و هم اصلاحات دردناک متبوع بروکسل , مثل رها سازی بازار عمل قراردارند .

پرونچ برز , از پارلمان اروپا به یورونیوز می گوید : “ هر وضعیتی به این شکل می‌تواند در تراز اروپا منجربه بی ثباتی شود . وقت آن رسیده که دریابیم , مادامیکه بدین مشکلات پرداخته نشود , احتمال پیدایش چالش منتفی نیست .

کارستن برتسکی , اقتصاددان ارشد در بانک آی . ان . جی هم به یورونیوز می گوید : “ ظاهرا در اسپاینا و یونان , نارضایتی وموج بیکاری بالا میتواند به تکان های ناسیونالیستی و پوپولیتسی دامن بزند و روزی این کشورها به حضور در اروپا خیر بگویند و از آن خداحافظی نمایند . ”

این اقتصاد دان تحت عنوان چاره می گوید : در تراز اروپا میتوانیم در مورد سپرده گذاری در شغل ها نو و ایجاد کاربرای جوان ها فارغ از پرداخت مالیات , تدابیری بکار گیریم . دراین مورد ها بایستی حقیقتا نوآور بود تا بتوان نسل تازه را امیدوار کرد . در غیر اینصورت آن‌ها به اروپا پشت می نمایند .