مطابق این طرح که دربرگیرنده درخواست کنندگان روادیدِ مهاجرتی و غیرمهاجرتی می شود , سابقه متقاضی ها در شبکه‌های اجتماعی اعم از توئیتر و فیسبوک مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

همینطور درخواست کنندگان روادیدِ ایالات متحده می بایست شماره تلفن‌ها و نشانی ایمیل‌های خویش در پنج سال قبل را هم اعلام نمایند . همینطور آن ها می بایست سابقه سفرهای خویش در‌این زمان را هم ارائه و اعلام نمایند که درین دوران آیا از سرزمین دیگری اخراج شده‌ اند .

عموما یک شهروند فرنگی برای ورود به آمریکا امریکا در صدر نیازمند یکی‌از گونه های ویزاهای ورود به‌این کشوراست . این روادید قادر است روادیدِ غیر مهاجرتی برای اقامت موقت و یا این که روادیدِ مهاجرتی برای اقامت دایم , باشد .

روادیدِ توریستی یک روادیدِ غیر مهاجرتی برای کسانی است که قصد دارا‌هستند به طور موقت با اهدف تجاری ( روادیدِ جور B1 ) , توریستی ( ویزیتوری ) , تفریحی ( روادیدِ مدل B2 ) و یا این که تلفیقی از اینها ( روادیدِ B1/B2 ) وارد مرزو بوم آمریکا شوند . در حالی که عموما گفتگو برای درخواست کنندگان در چندین از مقام های سنی که در پایین توضیح داده میشود , اضطراری نیست ولی مامور این اختیار را داراست تا با تمام درخواست کنندگان بدون مقام سنیشان گفتگو به فعالیت آورد : در‌حالتی که 13 ساله و یا این که کمتر می‌باشید : عموما مذاکره اضطراری نیست . چنانچه بین سنین 14 الی 79 ساله می‌باشید رای زنی اضطراری است . در حالتی که در سن 80 به فراتر می باشید : عموما رای زنی اضطراری نیست . ولی مطابق اعلام دولت آمریکا ایالات متحده این طرح مشتمل بر اتباع کشورهای فرانسه , بریتانیا , آلمان و کانادا که ورود آن‌ها بدین مملکت آزاد است , نمیشود . این طرح به مراد به وقوع پیوستن شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ بر طبق سختگیری در قبال ورود اشخاص فرنگی پرخطر به آمریکا ایالات متحده تنظیم شده‌است . با این وجود سازمانهای دولتی مدافع آزادی در‌این مرزوبوم , این طرح را نقض واضح اطراف محرمانه اشخاص اعلام کرده‌اند .